İran, eski adıyla “Pers”, bir batı Asya ülkesidir. İran adı, “Aria” kelimesinden, yani eski zamanlarda o bölgede yaşayan yerli kavme verilen addan alınmıştır.

İran hükümeti 1935 yılında diplomatik ilişki içerisinde olduğu tüm ülkelerden “Perşia” yerine sözcüğün Farsça karşılığı olan “İran” adının kullanılmasını talep etti. İran Dışişleri Bakanlığı da bu doğrultuda Tahran'da bulunan yabancı ülke elçiliklerinden ülkenin “İran” adıyla adlandırılmasını; resmî belgelerde, hattâ haberlerde “Perşia” yerine İran adının kullanılmasını istedi.

İran, birçok bilgin ve düşünürün de tanıklığıyla, dünya tarihindeki en zengin ve en eski uygarlıklardan biri olarak kabul edilmiştir. Binlerce yıl geriye uzanan tarihinde durmak bilmeden ilerlemiş, başarıyla ayakta kalmıştır.

İran uygarlığının ve kültürünün çok sayıdaki görkemli tarihî eseri çok geniş bir coğrafyaya yayılmıştır.

Doğudan Pamir yaylası ve Afganistan'ın doğu sınırlarını kuşatan bu coğrafya, kuzeybatıda Kafkasya ve Karadeniz sahillerini, kuzey ve kuzeydoğu'da Ceyhun ve Aral göllerini, güneyden ise Basra ve Umman körfezleri ile Hint okyanusu sahillerini ve Kızıl denizi içinde barındırmıştır.

Tek tanrı inancına dayalı İran kültür ve uygarlığının göz alıcı ve geniş etkileri geçmiş dönemlerden bu güne birçok ülke ve kavmi derinden etkilemiştir.

UNESCO Dünya Mirası Listesi‘nde yer alan antik şehir: Persepolis
Persepolis, etkileyici mimarisi ile Ahameniş İmparatorluğu‘nun son başkentiydi. İran‘ın Şiraz şehrinin 70 km. Kuzeydoğusunda yer alan Persepolis, MÖ 6. yüzyılın sonlarında kurulmuş ve Pers İmparatorluğu’na başkentlik etmiş, çağının gıpta edilen başkentiydi. Ünlü Pers Kralı I. Darius tarafından yaptırılan Persepolis, görkemli saray kalıntıları, etkileyici duvar süslemeleri ve heykelleri ile Pers sanatını, gücünü gözler önüne seriyor.
UNESCO Dünya Mirası Listesi‘nde yer alan antik şehrin duvarlarındaki etkileyici kabartmaların her biri başlı başına bir sanat eseri. Efsanevi antik kentin girişinde ziyaretçileri karşılayan dev heykeller bulunuyor. Persepolis’in en görkemli yerlerinden biri olan ve sarayların bulunduğu taraçaya giden iki geniş yan duvarları kabartma heykellerle dolu Tüm Milletler Kapısı (Gate of All Nations) oldukça etkileyici. Büyük sütun kaideler üzerinde bulunan, iyilik sembolü olan yarı insan bir savaşçı ile kötülük sembolü olan bir canavarın mücadelesini ve iyilik sembolünün zaferini anlatan heykeller, Perslerin inançlarını yansıtıyor.

İran Anıları

“4 günlük bir konferans ve bir dizi etkinlik için İran’a gidiyoruz. Yıllar önce yine bir konferans davetlisi olarak İran’a gittiğimde havaalanında yaşadığım bir olayı unutamıyorum. Havaalanına gece varmıştık.”

arrow
testimonial
Mustafa S. Altunkaya - İran'da Misafir Olmak Varmış

Yaklaşık bir haftadır Trabzon tiyatro yönetmeni Sn. Necati Zengin'le birlikte yarı resmi bir ziyaret için Tahran'dayız. Aslında İran gezisi her yıl düzenlenen Fecr Film Festivaline katılmak için gerçekleşmiştir.”

arrow
testimonial
Haydar Kasan - İran'a Yolculuk

“İran hakkında söylenmedik bir şey kaldı mı? Ya da bugüne kadar söylenmemiş neyi söyleyebilirim İran hakkında? İran önemli bir ülke, kökleri tarihin derinliklerine kadar varan bir kültür ve medeniyete sahiptir.”

arrow
testimonial
Vahdettin İnce - Derin İran'a Yolculuk: Meşhed Müşahedeleri

“Meşhed'deyiz. VİP bölümünde uçtuk. Osmanov Şii inancının dört imamının türbesinin burada olduğunu söylüyor. Kısa bir yolculuktan sonra Pardisan Otel'e yerleşiyoruz. Otelin adı için dilim hep Partizan'a dönüyor.”

arrow
testimonial
- - İran Hem Uzak Hem de Yakın

“Ramazan ayı, gündelik hayatlarının düzenini baştan aşağıya çalkalayarak yeni bir hayat temposuna alıştırıyor oruçlu kişiyi. Müminlerin bünyelerinde gerçekleşen düzen değişimi, şehirlere de yansıyor.”

arrow
testimonial
- - Tahran'da Ramazan: Şehrin Değişen Yüzü

“Bölgemizin ve dünyanın en dikkat çekici ülkelerinden biri olan İran’a 26 Şubat- 5 Mart tarihleri arasında Doğu Konferansı’nın organize ettiği 15 katılımcı ile gerçekleşen bir ziyarette bulunduk. Zaten Şubat 1979’dan bu yana gündemden hiç düşmeyen İran,”

arrow
testimonial
- - İran Gezi İzlenimleri

“Tahran İstiklâl Oteli’ndeyiz. Şah döneminde yapılan otelin o zamanki adı "Hilton" imiş. Devrimden sonra "İstiklâl" olmuş. Sadece bu olay bile İran’ın, bağımsızlığına olan düşkünlüğünü anlatmaya yetiyor.”

arrow
testimonial
- - İstiklâl İran'ın Simgesi Olmuş

“"Kanal-A Televizyonu" ve "Aygazete" adına Tahran’a gidiyorum. "Adına" deyişim, oradaki temas ve izlenimlerimi bizi izleyenlere aktarmak niyetimden doğuyor. Gezi intibalarımı Aygazete’ye yazacağım ve Kanal-A’da yayınlanmak üzere...”

arrow
testimonial
- - Tahran

“İran’ın "Şiraz" şehrini Türkiye’ye tanıtan birden çok sebep var. Önce Yahya Kemal’in Şiraz’ı ve "Hafız-ı Şirazi"efsanesini anlatan "Rindlerin Ölümü" adlı nefis şiiri: Hafız’ın kabri olan bahçede bir gül varmış...”

arrow
testimonial
- - Hafız ve Sadi´nin şehri: Şiraz

“Kum şehrinden sonra istikametimiz İsfahan idi. İran’la ilgili olarak Kanal A’da yaptığımız bir televizyon programında Hayri KIRBAŞOĞLU İsfahan’dan söz ederken, "Nısf-ı Cihan İsfahan" esprisini yapmıştı. Meğer bu bir gerçekmiş...”

arrow
testimonial
- - İsfahan

“Tebriz "Batı Azerbaycan"ın merkezi.. Yani bir Türk şehri.. İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı bir vatandaş olarak normal talep ve eleştirileri dışında olumsuz/ideolojik bir tavırları yok. Ne Tahran yönetimi Azeri yurttaşlarına ihmal ve küçümsemeyle bakıyor...”

arrow
testimonial
- - Tebriz

“Sayın Hocam, 14-30 Eylül 1991 tarihleri arasındaki İran İslâm Cumhuriyeti gezinizin izlenimleri ışığında İran'da uygulanan İslâm Devleti modelinin şer'îliği noktasında değerlendirmenizi alabilir miyiz?...

arrow
testimonial
- - İran Gezisi Üzerine 48

Doğu Esintileri Dergisi web sitesinden derginin bütün sayılarına ulaşabilirsiniz.